Grundlag

Vi ser på det enkelte barn

Vi vægter den gode relation højt både mellem børn/børn og børn/voksne.  
Vi bygger på et fundament med nærværende voksne der skaber en tryg og omsorgsfund hverdag, hvor der er plads til at hvert enkelt barn kan trives, lære, udvikles og dannes. 
Vi vægter forældre samarbejdet højt med daglige dialoger om barnets trivsel samt øvrige informationer som er vigtigt ifht. Barnes hverdag. Vi tror på at jo tætter vores samarbejde er omkring barnet jo mere kan vi gøre en forskel for det enkelte barn. 

Det gode børneliv

Vi tror på at alle børn er kompetent individer, der alle vi bidrager med det bedste de kan. Vi skaber derfor en tryg hverdag for børnene at vokse op i, så de oplever et børneliv, hvor de bliver anerkendt for den de er, de bliver set, hørt og deltager aktivt i deres hverdag, hvor deres meninger også kommer sig til udtryk. 
Vi skaber et børnemiljø, hvor der er plads til alle. vi bygger på den gode relation med gode pippivenner, hvor man både leger med store og små, drenge og piger.