Børnehuset Pippi
Målsætning

Målsætning for børnene

Vores mål i børnehuset Pippi er at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets trivsel, udvikling og læring. Ingen børn er ens, og vi vægter højt at tilgodese hvert enkelt barn på hver deres måde.
Vi vil skabe et pædagogisk fundament, der bygger på anerkendende relationer set i et inkluderende perspektiv. Vi vil skabe et udviklende læringsrum, hvor børnene kan udfordres på mange forskellige niveauer og gennem mange processer i deres børnefællesskab.
Barnets læreprocesser finder sted i trivsel, udvikling og dannelse. Læring foregår, når de krav og aktiviteter barnet bliver mødt af, giver mening for barnet. Læringen sker gennem brug af sanser, når man er i et fællesskab.

  • Vi vægter barnets selvhjulpenhed højt. Allerede i en tidlig alder begynder vi at udfordre børne med små opgaver. Det styrker barnets selvhjulpenhed, at barnet får nogle succes oplevelser ved at opleve, at der er nogle ting man selv kan gøre.
  • Vi vægter barnet sociale kompetencer højt. Det er vigtigt for os at børnene lærer at der er plads til alle og at man er ordentlig over for hinanden. Vi bruger derfor meget tid på at danne gode lege relationer så
    børnene får gode Pippi venner i deres børnefællesskab.
  • Vi vægter legen højt, dette er et vigtigt element for barnet udvikling, det er her igennem de afprøver og skaber læring. Legen i centrum er noget vi vægter højt – både den struktureret og den ustruktureret leg. Vi hjælper med at skabe rammerne til den leg børnene byder ind med, samt støtter børnene i deres legefællesskaber. Vi er nysgerrig på børnenes leg for at se hvad de er optaget af så vi kan hjælpe dem videre i deres legekompetencer og legen kan udvikle sig.

Det almenpædagogiske tilbud

I Pippi er vi opdelt i vuggestue og børnehavegruppe, dog er personalet som udgangspunkt tilknyttet en fast gruppe, men vil hjælpe hinanden når det er nødvendigt.

1 mdr. før opstart vil I modtage en mail med et opstartsbrev, hvor der også vil stå nogle praktiske oplysninger. I mailen vil I blive bedt om at ringe til os og aftale en tid for en opstartssamtale. I vil herefter blive indkaldt til en 2. mdr. samtale, førskolesamtale og ellers efter behov.

Vi vægter forældresamarbejdet meget højt, da det er grundstenen for at barnet trives. Kommunikationen mellem forældre og personale skal gå begge veje. Jo bedre samarbejdet er, jo større udviklingsforudsætninger er der for barnet. Sker der store ændringer i hjemmet, er det vigtigt, vi bliver informeret herom, lige såvel som vi informerer om dagens hændelser, samt hvis vi oplever ændringer hos barnet.

Vi skaber nogle gode rammer, hvor der er plads tid og ro til at være barn. Dette gør vi i en hverdag hvor barnet oplever sig set, hørt og forstået. Børnene har medindflydelse og medbestemmelse på hvad dagen kan bringe ud fra deres perspektiv. Vi holder børnemøder, hvor vi spørger børnene til råds om forskellige ting hvor vi gerne vil høre hvad de mener

Det har jeg ikke prøvet før. Så det kan jeg sikkert godt!

Barnets læring i Børnehuset Pippi

Vi betragter det enkelte barn som kompetent og en aktiv medskaber, afspejler sig også i vores syn på børns læring. Børn har mange forskellige måder at lære på, og det er vores ansvar som voksne

at tilbyde mange forskellige læringsmiljøer så vi sikre at alle børn udvikler sig og lærer bedst og mest muligt. Vi er meget bevidste om at der sker læring hele dagen igennem, det er både i hverdagsrutiner, struktureret og ustruktureret leg og aktiviteter.

Når vi i Pippi taler om børns læring, mener vi den nære relation mellem den voksne og det enkelte barn, har stor betydning for at give de bedste forudsætninger for læring. Ved at vi er tætte på børnene og har stor, kendskab til det enkelte barns lærings potentiale kan vi tilpasse vores læringsmiljøer så der skabers god læring.

vi tilrettelægger bl.a. læringsmiljøer, som fremmer barnets kropslige, følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling og forståelse, når vi planlægger voksenstyret aktiviteter eller når vi følger børnenes spor og lade dem vise os vej.

Når vi taler om læring i Pippi vægter vi, som voksne cirka en tredjedel af tiden at gå foran barnet, en tredjedel ved siden af barnet, samt en tredjedel af tiden bagved barnet. Det vil sige at vi støtter barnet der, hvor det er svært i den enkelte læringsproces. Vi giver børnene mulighed for at være nysgerrig, udfordrende, vi lader dem ture at begå fejl, famle og slippe fantasien løs. Alt imens at den voksnes rolle er at vi går foran og støtter mest og hjælper med at finde vejen, når vi går ved siden af støtter vi mindre fordi barnet kan mere selv og når vi går bagved er det for at barnet selv kan men måske har brug for en lille støtte til at komme videre.